Beste leden,

Allereerst hopen wij dat deze mail bij iedereen in goede gezondheid aankomt. De overheid maakt stap voor stap duidelijk dat er nog veel onduidelijk is over de teruggang naar het “gewone” leven (met voetbal!). Voor ons als voetballiefhebbers is intussen duidelijk dat de competitie van dit seizoen er op zit en er niet meer gevoetbald of getraind gaat worden tot minimaal 28 april. Financieel betekent de corona-crisis ook het nodige op diverse fronten. Wij als Rust Roest zullen volgen wat de KNVB/NOC-NSF en de overheid voor ons kunnen betekenen. Er zijn al wat aangekondigde ondersteuningsmaatregelen maar veel is nog onduidelijk, behalve de intentie om ook sportverenigingen deze crisis te laten overleven. Wij schatten in dat Rust Roest als vereniging dit gaat overleven met waarschijnlijk een deuk in de cash-positie. Zo is het bijvoorbeeld wel helder dat er voorlopig geen kantine-inkomsten zijn, maar er zullen wel (vaste) kosten zijn. Dit houdt dus ook in dat wij het komende kwartaal, zoals ook gepland, de reguliere incasso zullen doen voor de contributies. Een en ander is overigens ook in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement/verenigingsnotulen waarin vermeld staat dat contributie (in theorie zelfs bij vooruitbetaling) voor het gehele seizoen voldaan moet worden.

Een en ander betekent dat we als bestuur ons kunnen gaan richten op het nieuwe seizoen. En ja, we gaan er dus wel vanuit dat we volgend seizoen weer gewoon gaan voetballen 😊. In dit kader willen wij erop wijzen dat het seizoen loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 en dat de (verplicht schriftelijke) afmelding voor het nieuwe seizoen dus binnen moet zijn bij het bestuur voor 30 juni 2020. Een mail aan bestuur@cvvrustroest.nl accepteren we overigens als schriftelijk. Overschrijving naar een andere club dient voor 15 juni plaats te hebben gevonden. 

Verder kunnen we melden dat tot ons genoegen Peter van Winden bereid is gevonden het penningmeesterschap van zijn vader Piet van Winden per direct over te nemen. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. Dit betekent overigens ook dat de ondersteuning door Chris Venderbos als 2e penningmeester gehandhaafd blijft. Formeel moeten we dan normaal gesproken op korte termijn een ‘Bijzondere Algemene Ledenvergadering’ uitschrijven met als enige doel om Peter met de verplichte goedkeuring van de leden van Rust Roest in de functie van penningmeester te verheffen. Vanwege de Coronacrisis zullen wij voorlopig volstaan met deze mededeling. Heel formeel: mochten leden hiertegen bezwaren hebben dan kunnen ze dat kenbaar maken via het volgende mailadres: voorzitter@cvvrustroest.nl 

De Rust Roest Cup aan het einde van dit seizoen hebben we zoals al gemeld helaas moeten afgelasten door de coronacrisis. We gaan kijken of we dat op enig moment voorafgaand aan de competitie (augustus) nog kunnen inhalen. Als dat lukt zullen we dat uiteraard melden!

Tot betere tijden en blijf gezond!

Het bestuur; Jaap, Peter, Ewout, Richard en Coen

Reacties zijn gesloten.